Nieuwsbrief online bekijken


Starttijden proloog / start times proloog

De startlijsten voor de proloog staan nu online. Let op: we beginnen dit jaar om 8 uur met categorie 7, dan 6, 5 etc. 

Wees op tijd bij de start voor de verplichte controle van je verzet.

Aspiranten melden zich om 11.15u. 

The start lists for the prologue are now online. Be aware that we start with category 7 this year at 8am, then 6, 5 etc.

Be at the start area in time for the obligatory gear check.

Aspiranten ride at 11.15am.
Afmelden - U ontvangt deze e-mail als ontvanger van onze nieuwsbrief. - Webmeeuw