Nieuwsbrief online bekijken


Blijf op de hoogte!

We hebben verschillende manieren van communicatie: informatiecentrum, Facebook, Twitter, website en onze dagelijkse nieuwsbrief.

Startlijsten voor de proloog en de uitslagen worden gecommuniceerd via de borden bij het informatiecentrum, onze website en Twitter. Op onze website staat ook een pagina 'live' waar je alle tweets kunt zien als je zelf geen Twitter hebt.

Elke dag wordt er een emailnieuwsbrief verzonden met daarin leuke verhalen, jurymededelingen, uitslagen, de namen van de truiendragers van de volgende dag, foto's en het weer. Lees deze dus goed. 

Iedereen die ingeschreven staat, ontvangt deze mail op het bij inschrijving opgegeven adres. Spamfilters houden de mails wel eens tegen. Voeg info@ejcta.nl toe aan toegestane afzenders of check de spambox. Of lees de nieuwsbrieven online.Stay up to date!

We have several ways of communication during the Jeugdtour Assen: information centre, website, FacebookTwitter and our daily newsletter.

Start lists for the prologue and the results will be posted on the boards at the information centre, on our website and on Twitter. Also follow our live page on the website if you don't have Twitter. 

Every day we send out an email newsletter with interesting stories, jury announcements, results, the names of the riders wearing a jersey the next day, photos and a weather update. Read it carefully!

Everyone who has entered the race, receives the newsletter on the address given at the time of entry. Your mail provider might block our newsletter or route it towards the spamfolder. Add info@ejcta.nl as a trusted address manually and it should work fine. Or check the newsletters online.Dover / Eurotunnel trouble

We are aware of the current problems at Dover and the Eurotunnel. 

If you won't be able to pick up bib numbers on Sunday (between 1 and 6pm) because of the delays, inform us as soon as you can via email stating name(s) and category of the riders involved. The address is info@ejcta.nl

You can pick up the numbers first thing Monday morning before the prologue. We are open from 7am at the Wielerhome information centre.

The campsite is open until 10pm. Programma 2016 / Schedule 2016

Op onze website hebben we alle parcoursen en tijdschema's geupload. De parcoursen zijn te downloaden voor je fietscomputer of smartphone.

Complete programma 2016 (download PDF)

We have uploaded all courses and race schedules to our website. The courses of every stage can be downloaded for your bike computer or smartphone.

Full schedule 2016 (PDF download)Transponders

Nederlandse licentiehouder hebben een transponder. Voor de buitenlandse deelnemers geldt dat ze een transponder in bruikleen krijgen. Wanneer deze niet wordt ingeleverd, wordt €75 in rekening gebracht. 

Dutch license holders have a chip/transponder. For our foreign riders we have transponders you can use for free. However, if they are not returned to us after the race, a penalty of €75 must be paid. Noodgevallen / Emergencies

Om ouders/verzorgers/coaches van een renner te kunnen bereiken in geval van een calamiteit, verzoeken we u dit formulier uit te printen, in te vullen en af te geven wanneer de rugnummers worden afgehaald.

NOODNUMMER/ EMERGENCY PHONE NUMBER  (+31) 06-38625113   

To be able to contact parents, carers or coaches of a rider in case of an emergency, please print this form, complete it and hand it in when you pick up the bib numbers.Startlijsten / entry lists

Startlijsten versie 27 juli 2016 (PDF download). 
De starttijden van de proloog worden zaterdag per nieuwsbrief verzonden. 

Entry lists per 27 July 2016 (PDF download) 
The starting times of the prologue will be sent by email on Saturday. 
Afmelden - U ontvangt deze e-mail als ontvanger van onze nieuwsbrief. - Webmeeuw